Специални класове


Специалните ни класове са практики, излъчвани във Виртуалното студио на Yoga Vibe, които поради големия интерес от ваша страна оставяме активни тук за гледане по всяко време. След заплащане на цената на класа, ще имате достъп до него за 24 часа.