Проекти


На 27.01.2021г. дружеството ЙОГА ВАЙБ СЪБИТИЯ ООД, получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3 789.20лв.

Начало:27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.

На 27.01.2021г. дружеството ЙОГА ВАЙБ БИЗНЕС ПАРК ООД, получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1611.29 лв.

Начало:27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.